SetSpawnInfo NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search


SetSpawnInfo

Description:

Deze functie kan gebruikt worden om de spawn informatie te wijzigen voor een specifieke speler, dit staat je toe om iemands wapens, team, skin en positie te veranderen. Dit word onder andere gebruikt voor minigames en automatische spawn systemen.


Parameters:
(playerid, team, skin, Float:x, Float:y, Float:z, Float:Angle, wapen1, ammu1, wapen2, ammu2, wapen3, ammu3)
playeridHet ID van de speler waarvan het gewijzigd moet worden.
teamHet ID van het team waar de speler in moet worden geplaatst.
skinDe skin die aan de speler toegewezen moet worden.
Float:XDe X-coordinaat voor de spawn positie.
Float:YDe Y-coordinaat voor de spawn positie.
Float:ZDe Z-coordinaat voor de spawn positie.
Float:AngleDe directie dat de speler op moet kijken.
wapen1Het eerste spawnwapen van de speler.
ammu1Het aantal munitie voor het eerste wapen.
wapen2Het tweede spawnwapen van de speler.
ammu2Het aantal munitie voor het tweede wapen.
wapen3Het derde spawnwapen van de speler.
ammu3Het aantal munitie voor het derde wapen.


public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{
    // In dit voorbeeld krijg je een CJ skin met 36 Sawnoff kogels en 150 Tec9 kogels.
    SetSpawnInfo(playerid, 0, 0, 1958.33, 1343.12, 15.36, 269.15, 26, 36, 28, 150, 0, 0);
}

Extra Functies

De volgende functies zijn mogelijk ook bruikbaar, aangezien ze op een manier erbij horen.

  • SetPlayerSkin: SetPlayerSkin staat je toe de skin van een speler te wijzigen.
  • SetPlayerTeam: Hiermee kan je een team toewijzen aan een speler.
  • SpawnPlayer: Met gebruik van deze functie herspawned de speler direct.
Personal tools
In other languages