Windows Server BG

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search
Image:Server.png
работещ сървър!

Contents

Изисквания

  • Достъп до Интернет (не е задължително ако сървъра ще е само върху LAN мрежа)(сървър със 100 играцха използва около 4 Mbps нагоре)
  • Отворен UDP Port (7777 е подразбиране)
  • A static IP address is nice to have, but not necessary

Настройки на сървъра

Получаване на файлове

За да започнем трябва първо да изтегля нужните файлове, има два варианта! или може да свалите последната версия от SAMP FORUM или от главияSAMP сайт. изберете последната или който версия искате, запаметете я някъде където знаеш къде се намира архива.

Конфигуриране на сървъра

след като файловете са свалени обикновено са във .rar формат. които могат да бъдат разархивирани сус WinRAR. файловете които за разархивирани от архива не са задължени да сус в същата директория със играта, може да са на различно място но заедно! Какво имам предвид сос заедно ? всичките файлове които бяха разархивирани трябва да седят заедно, няма значение къде.

Намери server.cfg в главната папка кадето са разархивираните файлове и го отворите със Notepad или друг текстов редактор. Този файл е за конфигурация на сървър, Тук можете да определите дали lanmode е включен илиизключен (1 или 0), the max players, the server port, host name, game modes, filterscripts*, weburl and your rcon password.


LAN

Ако искате да свържете вашия сървър за локална мрежа само, трябва да редактирате отново server.cfg и смените lanmode на 1 и запаметете промените, След това може отново да стартираме сървъра. [NOTE| вув локална мрежа сурвура не използва публичния IP адрес!}} Повече информация тук

Поддържане на сървъра онлайн

Има голяма възможност да се получи сегментиране, повреди или други грешки , генерирани от Вашия (Pawn) gamemode. Това сще изключву сървъра, и ще трябва да се стартира отново.

Но може и вие да го направите ръчно слек като създадете един .bat файл. Ще рестартира samp-server.exe процес, ако сървъра спре да работи. Само трябва да запишете текстов файл със следното съдържание

:Start
samp-server.exe
goto start

Поставете файла в директорията, в която samp-server.exe се намира и го пуснете. Напищете exit в сървъра конзолата да проверите дали работи.

Personal tools