SendClientMessageToAll PL

From SA-MP Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 05:41, 2 February 2014
1234567890 (Talk | contribs)

← Previous diff
Current revision
OstGot (Talk | contribs)

Line 1: Line 1:
{{Scripting_PL}} {{Scripting_PL}}
-{{Title}}+{{DisplayTitle|SendClientMessageToAll}}
{{Description|Ta funkcja może być użyta, aby wysłać wiadomość do wszystkich graczy, określając zarówno wiadomość gracze otrzymają jako kolor, w którym wiadomość powinna być widoczna. To jest odpowiednik [[SendClientMessage_PL|SendClientMessage]] dla wielu użytkowników.}} {{Description|Ta funkcja może być użyta, aby wysłać wiadomość do wszystkich graczy, określając zarówno wiadomość gracze otrzymają jako kolor, w którym wiadomość powinna być widoczna. To jest odpowiednik [[SendClientMessage_PL|SendClientMessage]] dla wielu użytkowników.}}
Line 31: Line 31:
[[en:SendClientMessageToAll]] [[en:SendClientMessageToAll]]
 +[[pt:SendClientMessageToAll]]

Current revision


SendClientMessageToAll

Description:

Ta funkcja może być użyta, aby wysłać wiadomość do wszystkich graczy, określając zarówno wiadomość gracze otrzymają jako kolor, w którym wiadomość powinna być widoczna. To jest odpowiednik SendClientMessage dla wielu użytkowników.


Parametry:
(color, const message[])


colorKolor wiadomości. Powinien być w formacie HEX.
const message[]Ciąg tekstu, który chcesz wysłać.


ZwracaTa funkcja zwraca zawsze 1


public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
  if (strcmp(cmdtext, "/msgall", true) == 0)
  {
    // Wyślij wiadomość do wszystkich.
    SendClientMessageToAll(0xDEEE20FF, "Witaj.");
    return 1;
  }
  return 0;
}

Powiązane funkcje

Podane poniżej funkcje mogą być użyteczne, ponieważ są powiązane w ten lub inny sposób z obecną.

Personal tools
In other languages