CreateExplosion NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search


CreateExplosion

Description:

Bij gebruik van deze functie zal er een explosie onstaan op de aangegeven positie.


Parameters:
(Float:X, Float:Y, Float:Z, type, Float:radius)
Float:XDe X-coordinaat waar de explosie gemaakt moet worden.
Float:YDe Y-coordinaat waar de explosie gemaakt moet worden.
Float:ZDe Z-coordinaat waar de explosie gemaakt moet worden.
typeHet type van de explosie.
Float:radiusDe radius van de explosie.


public OnPlayerEnterVehicle(playerid, vehicleid, ispassenger)
{
  new Float:x, Float:y, Float:z;

  // Ophalen van de positie van het voertuig
  GetVehiclePos(vehicleid, x, y, z);

  // Maak een explosie vlakbij het voertuig
  CreateExplosion(x+random(5), y+random(5), z+random(5), 12, 10.0);

  return 1;
}
Personal tools
In other languages